Asyra PRO/IDT Studie’s & onderzoek

Asyra PRO/IDT

Een studie/onderzoek betreffende subfysiologische Hypotheroid functie. Het Asyra systeem is wetenschappelijk onderzocht in de Jeppsen-Osguthorpe studie. Alan Jeppsen, M.D., en Steven G. Osguthorpe, N.D hebben een onderzoek gedaan met een groep van 500 patiënten. Het ging hierbij om een zogenaamde dubbel blinde studie, er waren 500 patiënten met subfysiologische Hypotheroid functie en een controle groep van 100 personen. De correlatie tussen klinische laboratorium onderzoeken en de EDS metingen hebben laten zien dat de Asyra bijzonder nauwkeurig is, een nauwkeurigheid van 99,5% met een p < 0,005. KLIK HIER OM PDF TE DOWNLOADEN

Een studie/onderzoek betreffende chronische vermoeidheid. KLIK HIER OM PDF TE DOWNLOADEN

Een studie/onderzoek betreffende Alergie. In totaal deden er 35 personen mee. Testpersonen 1 tm 25 kregen de Asyra bio-resonantie druppels ter behandeling van hun allergieën. Testpersonen 26 tm 30 kregen placebo (alcohol+water) druppels. Testpersonen 31 tm 35 kregen geen Asyra bio-resonantie druppels en geen placebo druppels. De rode balken staan voor de mate van allergie, hoe hoger de rode balk hoe meer allergie. de groene balken staan voor de mate van allergie na behandeling met de Asyra bio-resonantie druppels en placebo druppels. In deze studie is duidelijk te zien dat er een positief behandelresultaat mbt allergieën mogelijk is. KLIK HIER OM PDF TE DOWNLOADEN