Bloed-, Urine- en Ontlastingonderzoek

Indien gewenst en/of noodzakelijk, wordt er onderzoek gedaan in bloed, urine en ontlasting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reguliere onderzoeken, welke worden uitgevoerd door : RP Vitamino Analytic en/of Laboratorium Pro Health en/of ELN. Prijzen en kosten van de bloed-, urine- en ontlastingonderzoeken zijn op aanvraag verkrijgbaar. Vraag naar de mogelijkheden per email, telefoon of tijdens uw consult. Hieronder een overzicht wat er o.a. mogelijk is:

Feces-programma (ontlasting onderzoek) De darmen geven een weerspiegeling van onze gezondheid. Noodzakelijk voor een goed werkend immuunsysteem is een gezonde spijsvertering. Mbv deze test wordt de ontlasting onderzocht op : vertering, de samenstelling van de darmflora, gisten en schimmels.

Parasitologie Fecesanalyse Dit onderzoek voor het opsporen van veel onduidelijke klachten van belang zijn. Parasieten veroorzaken chronische ontstekingen en grijpen in het metabolisme van de gastheer in. Parasieten kunnen bij een verstoorde darmflora en verstoorde barrière-resistentie een sterk pathologisch potentiaal ontwikkelen. Microscopisch wordt er getest op : entamoeba coli, blastocistis hominis, wormen, wormeitjes en immunologisch wordt er getest op : entamoeba histolytica, cryptosporidium, giardia lamblia

Virulente factoren Fecesanalyse Bij dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre de darmflora of vaginale flora, of gedetecteerde potentieel pathogenen van de patiënt in staat zijn schadelijke effecten uit te oefenen. Deze test is van belang bij chronische ziekten en recidive.

Alpha-1 antitrypsine Fecesanalyse Geschikt om in een heel vroeg stadium een ontsteking te detecteren. Anti-transglutaminase sIgA Fecesanalyse Om een glutenintolerantie / allergie aan te tonen (samen met “Antigliadine sIgA”).

Antigliadine sIgA Fecesanalyse Om een glutenintolerantie / allergie aan te tonen (samen met “Anti-transglutaminase sIgA”).

Beta defensin 2 Fecesanalyse Dit onderzoek geeft inzicht in de niet-specifieke slijmvliesafweer.

Calprotectine Fecesanalyse Voor opsporing van darmontstekingen.

EPX (eosinofiele proteïne X) Fecesanalyse Om een voedingsallergie uit te sluiten.

PMN Elastase Fecesanalyse Een verhoogde waarde wijst op een (chronische) ontsteking.

Secretorisch immuunglobuline A (sIgA) Fecesanalyse Dit onderzoek geeft duidelijkheid over de functie van het darmgeassocieerde immuunsysteem.

Tumor M2PK Fecesanalyse Hiermee kunnen carcinomen in de dikke darm ontdekt worden.

Pancreas-elastase Fecesanalyse Om vast te stellen of er sprake is van een excretorische pancreasinsufficiëntie (EPI).

Samenstelling van bloed

SKB test Bloedtest (d.m.v. vingerprik) De SKB test bestaat uit twee verschillende onderzoeken, namelijk de ROTS test en de SKL test. Dit zijn tests die los staan van elkaar. Het combineren van deze twee verschillende tests verhoogt de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de diagnose aanzienlijk. Hierbij wordt inzicht verkregen over : allergieën, adrenale stress, hormonale storing, hypercalcemie, nierenbelasting, zuurstof verwerking, longfunctie verstoring, dysbiose, schimmel-belasting, Vit B12/ Foliumzuur gebrek, stolling bloed, zenuwzwakte, ijzergebrek, leverbelasting, mangaangebrek, seleniumgebrek, kopergebrek, cobaltgebrek, zinkgebrek, blokkade gluthation-peroxidase, blokkade SOD, metabolische beoordeling en ernstige stofwisselingsstoring.

Laboratorium Pro Health is een breed opgezet laboratorium met een uitgebreid onderzoekspakket en diverse testen die uniek zijn. Een kort overzicht van wat er o.a. mogelijk is : Routine lab. onderzoek in bloed : hematologie, klinische chemie, serologie, hormonen, etc. Bijvoorbeeld Vit D3, Cholesterol, schildklier hormonen (FT3 en FT4 en TSH). ImuPro 300 voedselovergevoeligheidsonderzoek op 266 allergenen + uitgebreid dieet advies.