Chronische ziekten en – klachten

Altijd is er dan sprake van een overactieve NO-cyclus.