Energetisch Management

Aardstralen

Geopatische belasting (aardstralen, wateraders), electrosmog en allerlei soorten straling, kunnen een belastende factor zijn. Paramedisch Natuurgeneeskundig therapeut, Monica van der Lem, kan fijnstoffelijke energieën waarnemen en meten. Om deze aardstralen, wateraders, electrosmog en straling te kunnen waarnemen en meten, wordt gebruik gemaakt van een wichelroede, en om verschillende energiewaarde te kunnen vaststellen wordt  gebruik gemaakt van een pendel.

Het gaat hierbij om o.a. boviswaarde = kwaliteit van energie (schaal 0 tot 10.000) en prikkeleenheden = belastende prikkels = stress (schaal 0 tot 2700)

Boviswaarde                                                                                                Prikkeleenheden

0 – 4250 = ontkrachtend en ziekmakend                                                       0 – 600 = zeer goede woon/werk plek

4250 – 5500 = belastend                                                                             600 – 1300 = goede woon/werk plek

5500 – 6500 = neutraal                                                                              1300 – 1700 = neutraal

6500 – 8500 = opbouwend en vitaliserend                                            1700 – 2100 = vage ziekten en klachten

8500 – 10.000 = sterk opbouwend en sterk vitaliserend                      2100 >> = zeer ernstig ziek (chronisch)

De mens heeft een boviswaarde van ca. 6500, alles wat een lagere boviswaarde heeft, kost een mens dus energie, en alles wat een hogere boviswaarde heeft, geeft een mens juist energie en is dan ook opbouwend voor het menselijk lichaam. Zo heeft alles een boviswaarde. Bv. van alles wat we kunnen eten en drinken en ook de verschillende plekken waar we ons bevinden. Als men zich bevindt op een plek met een boviswaarde van 4200 en met prikkeleenheden 1600 ; dan kost dit een mens energie om op deze plek te zijn en is zo’n plek dan ook zeer belastend voor het lichaam. Als dit gaat om onze slaapplaats, dan is het nog meer belastend voor het lichaam, want tijdens de slaap is het lichaam 400 keer meer gevoeliger voor aardstralen, wateraders, electrosmog en verschillende soorten straling. Bij een te hoge geopatische belasting is het lichaam niet meer in staat om te herstellen, en het lichaam verzuurd sneller en mineralen en vitaminen en allerlei belangrijke stoffen voor het lichaam, worden minder goed opgenomen.

Voor ieder mens, en vooral bij zieke mensen, is het belangrijk om de slaapplaats, het bed, te controleren, of deze plek belastend is. Als dit het het geval is, dan is het noodzaak om een slaapplaats te maken die neutraal of opbouwend is voor het lichaam. Dit kan door het verplaatsen van het bed en/of het plaatsen van een Energie Box Bovis. Bij belaste slaapplekken hebben mensen vaak last van : verschillende soorten hoofdpijn (van licht drukkend tot hevige hoofdpijn), onrustige benen, onrustige gevoelens, slecht kunnen ontspannen, slecht kunnen inslapen en doorslapen, tijdens slaap vaak plassen, koud optrekken en kil gevoel in huis, concentratie-verlies, stijf en stram wakker worden in de ochtend, nachtmerries en kan er een scala aan geestelijke- en lichamelijke klachten optreden.

Energie Box Bovis

De Energie Box Bovis is rond en heeft een afmeting van ca. 18cm in diameter en is 13 cm hoog. De box is van blank hout. De inhoud ervan is het grootsbewaarde geheim. De Energie Box Bovis is ontwikkeld door Stef Freriks van www.energetisch-management.nl De Energie Box Bovis zorgt ervoor dat de boviswaarde wordt verhoogd naar ca. 6800 en de prikkeleenheden worden verlaagd naar ca. 600 ; zodat de woon- en slaapplek, opbouwend en vitaliserend is voor het lichaam. De Energie Box Bovis heeft een stralingsveld van ca. 50 meter (alle kanten op). Tevens vlakt de Energie Box Bovis de negatieve effecten voor een gedeelte af van o.a. electrosmog van stroomleidingen en stopcontacten, straling van dect-telefoons.

Happy HomeHUIS KOPEN ?? Laat eerst energetisch management doen alvorens u een huis koopt en de kamers inricht.