Long COVID

Monica van der Lem is gespecialiseerd in de behandeling van long COVID

De stapeling van ontregelde factoren kunnen een oorzaak zijn van het ontstaan van long COVID. Hierbij is altijd sprake van een overactieve NO-cyclus en micro stolsels in het bloed wat vermoeidheid veroorzaakt omdat de zuurstof opname niet meer optimaal kan plaatvinden. . Meer info overactieve NO-cyclus Cancel

COVID infectie kan ook her-activatie geven van sluimerende Herpes virus-resten, waardoor de virale activiteit toeneemt en dit geeft een overactieve NO-cyclus en dat geeft alle klachten! Pfeiffer is een Herpes virus, dus men kan Pfeiffer krijgen ten gevolge van een activatie door een COVID infectie. Meer dan 90% van de bevolking is drager van het Espstein Barr virus wat Ziekte van Pfeiffer veroorzaakt!

Indien men in het verleden gordelroos heeft gehad, het zogenaamde Herpes Zoster virus, kan dat van COVID geactiveerd worden en kan gordelroos weer actief worden, zelfs zonder de wel bekende uitslag op de huid, dan spreken we over een intern gordelroos virus. Hierbij valt te denken aan klachten zoals vermoeidheid en neurologische klachten.

Er is helaas geen ‘1 size fits all’ behandeling, vaak adviseer ik een combi van anti-virale middelen (homeopathie & herbals) samen met enzymen om de micro-stolsels af te breken, ik test per persoon specifiek uit waar de behoefte ligt.

Hier een algemene uitleg over long COVID wat inmiddels een erkende ziekte is. Maar in de integrale & complementaire geneeskunde weten we a; langer dat dit gewoon een overactieve NO-cyclus is, net zoals bij Lyme en post-viraal syndroom door bv Epstein Barr (Pfeiffer).