MTHFR

Dankzij het “Human Genome Project”, een programma om het menselijk DNA op te helderen, is zeer veel DNA geanalyseerd (1990 – 2003).

Hierbij is ontdekt dat Methyleentetrathydrofolaatreductase, afgekort = MTHFR, een veel voorkomende genmutatie is onder de wereldbevolking.

Ca. 45% van de wereldpopulatie heeft mutatie(s) van dit gen in meer of mindere mate, dit is dus 1 op de 2 mensen!!!

De meeste MTHFR-genmutaties komen voor op positie 677 en/of 1298 op het MTHFR-gen. Er zijn reeds meer dan 50 genmutaties bekend.

Het MTHFR-gen, gelegen op chromosoom 1, is verantwoordelijk voor functioneren van het MTHFR-enzym. Een afwijking van het MTHFR-gen – SNP = Single Nucleotide Polyorfisme, geeft verminderde functie van dit MTHFR-enzym. Hierdoor is het vermogen om 5-methyltetrathydrofolaat (5-MTHF), biologisch actief foliumzuur, aan te maken en dit kan gevolgen hebben voor de gezondheid en een relatie hebben met chronische klachten en ziekten.

Dit functie verlies kan oplopen van 10-20% tot wel 80 – 100%!

5-MTHF, de bio-actieve vorm van foliumzuur is nodig zodat het lichaam zelf bio-actief vitamine B12, methylcobalamine, kan maken.

Besef hierbij dan, dat het percentage van functieverlies van het MTHFR-enzym betekend, dat er ook functieverlies kan zijn van oa:

– Methylatie

– Kwaliteit van het immuunsysteem

– Vermogen van het kunnen ontgifting

– DNA opbouw en –reparatie/regeneratievermogen

– Vermogen om neurotransmitters te produceren

– Vermogen om energie, ATP, te maken

– Vermogen om zelf biologisch actieve vitamine B12, methylcobalamine, te kunnen maken

________________________________________

MTHFR heeft dus een kritieke positie in deze cycli van de methylatie. Bij verminderde functie gaan alle cycli, die als tandwielen in elkaar overlopen, minder goed lopen.

Een juiste reactie van 5-MTHF met biologisch in-actief vitamine B12, cyano/hydroxo-cobalamine, uit voeding, waarbij methylcobalmine wordt gevormd is essentieel.

Hieronder een beknopte weergave van belangrijke onderdelen van de methylatie:

________________________________________

Een verminderde functie van het MTHFR-gen heeft ook gevolgen voor de BH4-cyclus, in deze cyclus worden uit de eiwitten trypsine en tryptofaan, onder invloed van meerdere reactie, belangrijke neurotransmitters gevormd zoals serotonine, melatonine, dopamine, noradrenaline en adrenaline. Het optimaal functioneren van deze cyclus is cruciaal bij de productie van neurotransmitters: serotonine, melatonine, dopamine, noradrenaline, adrenaline. Deze zijn essentieel voor mensen met gedrags- en emotionele problemen. Dit kan van enorm potentiële impact zijn voor de manier waarop sommige kinderen en ook volwassenen kunnen worden geholpen en behandeld met psychofarmaca zoals bv ritalin en anti-depressiva etc.

MTHFR-genmutaties kunnen voorkomen zonder dat men klachten en of ziekten heeft. Maar genmutaties kunnen ook leiden tot chronische klachten en –ziekten, zoals hart-en vaatziekten, psychische aandoeningen, neurale buis aandoeningen en tot onomkeerbare ziekten zoals bv Down’s syndroom.

MTHFR 677 genmutaties, SNP = Single Nucleotide Polymorfisme, kan vooral een rol spelen bij verminderde afbraak van homocysteine, waardoor homocysteine te hoog wordt, chronisch verhoogde homocysteine is een marker voor vele chronische klachten en ziektebeelden, hier zijn voldoende wetenschappelijke data over.

MTHFR 1298 genmutaties, SNP = Single Nucleotide Polymorfisme, kan een rol spelen in de neurotransmitter huishouding, vooral dopamine en serotonine aanmaak, bij langdurige / chronische depressie is het van belang om dit nader te onderzoeken of er MTHFR 1298 SNP zijn, suppletie met methylfolaat kan bij sommige mensen echt wonderen verrichten, al meerdere keren in mijn praktijk meegemaakt.

Bij autisme heeft 98% een MTHFR gendefect.

De mutaties: MTHFR C677T, A1298C, geeft verhoogd risico op miskramen in het eerste trimester (eerste 12 weken) van de zwangerschap en kunnen problemen geven omtrent de zwangerschap en de vruchtbaarheid om zwanger te kunnen worden.

MTHFR-genmutaties, SNP = Single Nucleotide Polymorfisme, verhinderen het vermogen om glutathion te synthetiseren. Hierdoor kan er een groter verbruik van vitamine B12 ontstaan en dus mogelijk een vitamine B12-tekort! Verbeteren van glutathion status zorgt voor een versterking van het immuunsysteem en een verminderd risico op de ziekte bij kinderen / mensen met een MTHFR-genmutaties.

De laatste tijd is er een wereldwijde verontrusting dat prenatale foliumzuur inname in de aanwezigheid van een vitamine B12-tekort epigenetische veranderingen zou kunnen veroorzaken waardoor er meer risico ontstaat voor de ongeborenen om op latere leeftijd metabool syndroom, overgewicht en diabetes type 2 te ontwikkelen. Ook zijn er aanwijzingen dat een teveel en/of een tekort aan foliumzuur tijdens de zwangerschap er meer risico ontstaat voor de ongeborenen op afwijkingen in de hersenen en autisme en klachten in het autistische spectrum.

Uit onderzoek blijkt dat een MTHFR-gendefect een verhoogd risico op het ontstaan van baarmoederhalskanker geeft.

________________________________________

De behandeling hiervan is niet zo simpel als dat men in eerste instantie verwacht. Want suppletie met 5-MTHF is NIET per definitie DE juiste behandeling. Het kan voor vele een passende behandeling zijn, maar kan ook voor sommige meer schade aanbrengen! Het is een complexe stofwisseling die geanalyseerd dient te worden. Suppletie met alleen 5-MTHF is zeker geen passende behandeling!

5-MTHF kan bijwerkingen geven zoals: angsten, snel geïrriteerd, depressieve gevoelens, gevoelens over zelfmoord, toenemende vermoeidheid, veel misselijkheid, hoofdpijn en spierpijnen, gejaagdheid, te hyper zijn en sneller kloppen van het hart. Hierbij is het belangrijk om andere factoren van de methylatie in beeld te krijgen, zodat de stofwisseling gereguleerd kan worden.

Monica van der Lem heeft met haar Epigenetische Testmodel alle biochemische stoffen in losse vorm, om verminderde werking van MTHFR en de methylatie bio-energetisch te kunnen testen en analyseren. Ook is zij op de hoogte van de klinische onderzoeksmogelijkheden, indien wenselijk en of nodig! Monica kan de behandeling reguleren indien er bijwerkingen zijn op 5-MTHF. Zij is, autodidact, past deze behandelmethode reeds toe en is op de hoogte van de behandelprotocollen van MTHFR / Methylatie / Nutrigenomics van de specialisten uit Amerika: Dr. Ben Lynch en Dr. Amy Yasko.

Methylfolaat kan voor sommige mensen echt problematisch zijn, want het geeft meer productie van NO, wat bij een overactieve NO-cyclus nog meer inflammatoire klachten kan geven, ook kunnen mensen met COMT SNP, met dopamine dominante stofwisseling, slecht methylfolaat verdragen en kunnen angsten en zelfs ook psychoses optreden. Ook is het in de hierarchie van de biochemie een verkeerde keuze om de methylatie te stimuleren terwijl men een overactieve NO-cyclus heeft (oa. veel inflammatie door infecties). Het is echt belangrijk om je te laten begeleiden dooor iemand die hier echt verstand van heeft. Meer informatie overactieve NO-cylcus

________________________________________

Mensen die een MTHFR-genmutaties hebben, in meer of mindere mate mogen geen foliumzuur!

Omdat deze mensen dit niet kunnen omzetten, zal dit zich gaan stapelen en kan dit een negatief effect hebben op de gezondheid.

Gestapeld ongemetaboliseerd foliumzuur kan de volgende gevolgen hebben:

– Verzwakte immuunsysteem en verzwakte Natural Killer Cel activiteit

– Kan tumorgroei laten toenemen en bepaalde kanker stimuleren

– Anemie (in combinatie met een vitamine B12-tekort)

– Verslechtering van cognitieve functie (in combinatie met een vitamine B12-tekort)

– Verslechtering van geheugen (in combinatie met een vitamine B12-tekort)

– Verhoogd risico op het ontwikkeling van neurale-buisdefecten, hazenlip, tetralogie van Fallot

(hartafwijking met 4 afwijkingen), niet sluiten van de fontanel en spina bifida

– Maskeren van vitamine B12-tekort

Ongemetaboliseerde gestapeld foliumzuur blokkeert de Folaat Alfa Receptoren (FRa) in de bloed-hersen-barrière – vanwege de grote affiniteit – en hierdoor kan het bio-actieve foliumzuur, 5-MTHF, niet in de hersenen komen! Alleen 5-MTHF kan de hersenen in, alle ander vormen van folaat en foliumzuur kunnen dit niet.

Een recentelijk onderzoek, gepubliceerd begin 2015, heeft aangetoond dat een 10x ADH dagdosering van foliumzuur bijdraagT aan een significante verminderde werking (40% – 60%) van het MTHFR enzym, men spreekt hier over een zogenaamd pseudo MTHFR deficiëncie. Ook was hierbij beschadiging van de hepatocyten, vermindering van choline metabolieten (phophatidylcholine) en een vermindering van het methylatie vermogen van de levercellen! Tevens werd in de levercellen 60% meer ongemetaboliseerde gestapeld foliumzuur gevonden ten opzichte van de controle groep. Bij dit onderzoek werd ook aangetoond dat er bij deze hoge foliumzuur doseringen functie vermindering gaf van het “messenger RNA” van de genen die betrokken zijn bij de genen van de methylatie cyclus en ook een gereduceerde expressie van het MTR-gen, het gen wat Methionine Synthase enzym produceert! Door dit recentelijk onderzoek heeft Dr. Ben Lynch geen goed woord meer over voor foliumzuur en vind hij suppletie met foliumzuur in alle gevallen niet meer toepasbaar.

De allernieuwste inzichten laten zien dan foliumzuur in alle gevallen een ontregelend effect geeft op verschillende stofwisselingsprocessen.

Dr. Ben Lynch presenteerde 5 juni 2016 een zeer goede wetenschappelijke onderbouwde presentatie!

________________________________________

MTHFR is vrij nieuw in Nederland en de wetenschappelijke inzichten over ongemetaboliseerde gestapeld foliumzuur zijn ook de allernieuwste op dit gebied.

________________________________________

Bestel jouw 23andMe testkit hierboven: en ontdek de verstoringen van de genen en enzymen met betrekking van bv. de vitamine B12 stofwisseling en MTHFR en de methylatie stofwisseling.

________________________________________

________________________________________

Het reguleren van de methylatie, waarbij oa. MTHFR een cruciale rol speelt, is een kunst!

Het gaat hierbij om de balans!