Nutrigenomics

Nutrigenomics is een nieuwe wetenschap over de effecten van voedingsmiddelen en voedselbestanddelen op genexpressie. Hierbij is het onderzoek gericht op het identificeren en begrijpen van de interacties, op moleculair niveau, tussen voedingsstoffen (en dus ook supplementen) met het genoom, de genen dus!

Genetische variaties spelen een zeer belangrijke rol in de methylatie!

De aanwezigheid van een mutatie in een gen, wordt SNP (Single Nucleotide Polymorfismen = Enkel-nucleotide polymorfie) genoemd. De afwijking van de SNP’s is vaak een belangrijke factor in het identificeren van de onderliggende oorzaak van de onevenwichtige methylatie. Een SNP kan voorkomen in één of beide genen.

Wanneer een mutatie aanwezig is op 1 van de 2 van de genen, is er sprake van heterozygoot polymorfisme (+/-). Geeft ca. 20% – 50% functieverlies.

Wanneer een mutatie aanwezig is op beide genen, is er sprake van homozygoot polymorfisme (+/+). Geeft ca. 50 – 100 % functieverlies.

Wanneer geen mutatie aanwezig is op beide genen, is er sprake van een normaal gen (-/-). Geeft 0% functieverlies.

(Heterozygoot = 1 gen van moeder OF vader) <=> (Homozygoot = 2 genen van moeder EN vader)

Elk deel van de methylering route, en dat zijn er heel veel, kan worden beïnvloed door SNP’s. De populairste en meest bestudeerde is MTHFR.

Als dit gen, wat ook het MTHFR-enzym aanstuurt bv 80% functie verlies heeft omdat men een homozygoot gemuteerd gen heeft, dan heeft dit een zeer grote gevolgen voor de gehele methylatie, met alle gevolgen van dien. Zo bestaat er ook bv. de SNP die MTR heet, dit gen stuurt het enzym methionine synthase aan, wat essentieel is bij de vorming van methylcobalamine (bio actief vitamine B12). Indien men een heterozygoot gemuteerd gen heeft met een functie verlies van bv 40%, dan kan het lichaam dus significant minder methylcobalamine (bio actief vitamine B12) produceren! Ook weer……….. met alle gevolgen van dien!

Deze wetenschap is nog in de kinderschoenen en haar bijdrage aan de volksgezondheid in het komende decennium wordt als zeer belangrijk beschouwd.

Nutrigenomics is gericht op het ontwikkelen van een goed begrip van hoe het hele lichaam reageert op een voedingsmiddel via systeembiologie door onderzoek naar het effect van een enkel gen op voedingsstoffen (en dus ook supplementen).

In Nederland wordt hier nog heel weinig mee gedaan, net zoals met MTHFR.

Het is mogelijk om de SNP’s te laten testen in Amerika bij 23andMe

Shipping wordt naar Nederland gedaan, wordt door DHL aan huis afgeleverd.

In het buisje moet een bepaalde hoeveelheid speeksel worden gedaan.

Met DHL wordt het weer thuis opgehaald en terug gestuurd naar 23andME in Amerika.

Afhankelijk van de dollarkoers kost deze test ca. 170 euro.

Meer informatie en instructies op de pagina: 23andMe Genetisch Profiel Analyse

In Amerika noemen ze dit “Personalized Medicine”

________________________________________

Monica van der Lem heeft speciale testen samengesteld en geprogrammeerd in haar Asyra (deze testen zijn uniek!), om verminderde werking van MTHFR en de methylatie op bio-energetische wijze te testen en te analyseren. Ook is zij op de hoogte van de klinische onderzoeksmogelijkheden, indien wenselijk en of nodig!

Monica kan de behandeling reguleren indien er bijwerkingen zijn op 5-MTHF. Zij is, autodidact, past deze behandelmethode reeds toe en is op de hoogte van de behandelprotocollen van MTHFR / Methylatie / Nutrigenomics van de specialisten uit Amerika: Dr. Ben Lynch en Dr. Amy Yasko.

Orthomoleculaire geneeskunde TO THE NEXT LEVEL!

In 2015 zal zij haar kennis gaan bezegelen met een opleiding hierin, die zij bij het opleidingsinstituut van Dr. Ben Lynch zal gaan volgen.

________________________________________

Vanaf begin 2015 worden de eerste 23andMe testen bij sommige cliënten reeds gedaan, mede op verzoek van client zelf.

Persoonlijke noot Monica van der Lem, begin 2015 heb ik ook zelf mijn genetisch profiel mbv de 23andMe test laten analyseren.

Hierbij heb ik bewijs gekregen dat ik inderdaad genetische erg zwak ben om methylcobalamine (vitamine B12 dus!) op peil te houden in mijn lichaam!

________________________________________

Monica van der Lem is gespecialiseerd in 23andMe en SmartDNA Genetisch Profiel Analyse, het zogenaamde vakgebied: Nutrigenomics!

In 2014 tm heden = MTHFR / Methylatie / Nutrigenomics bij het opleidingsinstituut van Dr. Ben Lynch en seminars van Dr. Amy Yasko, minimaal 500 studie-uren in de vorm van online webinars, video’s, podcasts, geschreven artikelen en DVD’s. Gepland is dat Monica eind 2017 de opleiding “MTHFR – Methylatie – Nutrigenomics” bij Dr. Ben Lynch gaat volgen.

In Maart 2016 heeft Monica ook de 3-daagse intensieve Masterclass voor SmartDNA professionals gevolgd.