Pleiadian Music

<html>
<head>

<script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3755702963368923″
crossorigin=”anonymous”></script>

</head>

www.pleiadianmusic.com takes you straight to our YouTube channel Pleiadian Music.

Galactic Solfeggio Meditation Music with Lightcode Activations. Energy Tools for starseeds and starseed awakening. To assist in maintaining balance and harmony on your spiritual journey, raising and clearing your vibrational frequencies and raising your awareness

Best Sound & Solfeggio frequency 100% quality download available in WAV audio files at our Bandcamp https://pleiadianmusic.bandcamp.com Use headphones for best sound & frequency experience

Music & lightcodes are in no way a replacement for traditional medicine, music & lightcodes cannot cure a health condition and do not listen while driving or operating heavy machinery

? © Music channeled and composed by “Pleiadian Music” = Monica van der Lem

? © Lightcode Activations channeled and designed by Starseed Lightcodes = Markus van der Westhuizen

? More about us www.linktr.ee/pleiadianmusic

? © Pleiadian Quantum Productions – all rights reserved

Love & Light from us, Monica & Markus

#pleiadianmusic #starseedlightcodes

 

Muziek als Therapie

Op project basis ben ik beschikbaar voor de ontwikkeling en toepassing van muziek therapie.

Muziek roept emoties en gevoelens op – activatie van emotionele netwerken in de hersenen – zoals bv verdriet en geluk. Er is meer aandacht voor de positieve werking van muziektherapie bij mensen. Het kan helpen bij: het uiten van emoties, verbeteren van ontspanning, versterken van interactie en motivatie.

Momenteel werk ik aan een opdracht voor een zorg instelling om 1 uur muziek therapie te ontwikkelen voor ouderen met dementie.

Afhankelijk van de wensen en doelen kan ik muziek therapie ontwikkelen en toepassen in verschillende stijlen.

Inner Child Music – orkest, viool, piano, cinematische muziek

Pleiadian Music – meditatie muziek met lichtcode activaties

Mijn muziek is in Solfeggio en 432 Hz tuning.

Bezoek mijn You Tube kanaal Monica Quantum Music om de verschillende stylen te beluisteren en te ervaren, want in Solfeggio en 432 Hz tuning is de ervaring van muziek veel rijker en diepgaander.

Meer over Solfeggio Frequenties (174 Hz, 285 Hz, 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz, 852 Hz 963 Hz) en 432 Hz

Nichola Tesla said, “To understand the universe, you must understand frequency and energy”. Tesla’s 369 code is a code of frequency ratios that create resonances (resonerende golven). Solfeggio frequenties en 432 Hz zijn gebaseerd op deze 369 code. Alle levende organismen komen in een “verbeterende staat van welzijn” – zogenaamde “healing state” – en dus verbeterde respons van het autonome zenuwstelsel – indien frequenties resoneren met de 369 code van Tesla. Muziek in Solfeggo en 432 Hz tuning geeft hierdoor een ervaring van muziek die heel veel rijker en diepgaander is dan muziek in gewone standaard 440 Hz tuning (welke dissonant is op alle levende organismen).

Op vele websites kan je allerlei uitleg vinden waar de verschillen Solfeggio frequenties op zouden kunnen werken, maar ik vind dit niet kloppen en enorm kortzichtig.

Het kan zijn dat de 963 Hz juist angst kan helen omdat men dieper connect met zijn/haar hoger bewustzijn, het kan zijn dat de 741 Hz angst kan helen omdat men eindelijk zijn/haar eigen waarheid uitspreekt, het kan zijn dat de 639 de angst kan helen omdat men op een dieper nivo naar zijn/haar eigen hart luister, het kan zijn dat 417 Hz angst kan helen omdat men een traumatische gebeurtenis heelt……. MAAR EIGENLIJK “op papier en in de bijschrijving van de frequenties” zou het de 396 Hz moeten zijn die kan helpen bij helen van angst. Hierdoor kan het ook dus zijn, dat je beter gaat aarden omdat je angst wordt geheeld door de diepere connectie met je hoger bewustzijn door 963 Hz, of dat je beter gaat aarden door 1 van de andere Solfeggio frequenties. Het is ook kortzichtig om alleen de 396 Hz te gebruiken om beter te aarden via de root chakra.

Het is dus kortzichtig om de denken dat je een bepaalde frequentie nodig hebt om iets met helen, terwijl je dat eigenlijk niet kan weten omdat dat wat echt geheeld kan worden nog in je onderbewuste zit, dus je kan dat niet met hersenen – en je weten – bedenken. Wat wel zo is dat alle Solfeggio frequenties en 432 Hz levende organismen in een “healing state” brengen, en dan…… gaat het lichaam heel veel meer doen dan dat wij zelf kunnen bedenken en kunnen weten!

Deze frequenties zijn krachtig omdat ze resoneren met de natuurwetten en ook overeenkomen met “De Gouden Ratio” en “De Heilige Geometrie”. Ze metaboliseren processen in levende organismen om het terug te brengen naar de oorspronkelijke van staat van zijn (dus uit een staat van stress) en te brengen in flow, balans en welzijn. De frequenties resoneren met de intelligentie van het zelf organiserende en zelf genezende vermogen van levende organismen.

De Gouden Ratio in de Natuur

Klik hier een wetenschappelijk artikel over Muziek Therapie

Meer wetenschappelijke artikelen:

1 – link (528 Hz)

2- link (528 Hz)

3 – link (music emotions alzheimer)

4 – link (angst reductie 432 hz)

5 – link (slaap 432 Hz)

6 – link (muziek therapie algemeen PubMed)