Vitamine B12-tekort

Inmiddels heb ik al meerdere keren in 2015 en 2016 de 1-daagse bijscholing georganiseerd: Vitamine B12-tekort in relatie tot MTHFR met inleiding methylatie, 23andMe en Nutritional Genomics. Deze is bezocht door 170 therapeuten en integrale artsen. Voor artsen, therapeuten en een ieder die geïnteresseerd is in B12. Als je meer wilt weten over hydroxyB12, methylB12, adenosylB12 en foliumzuur, folinezuur en methylfolaat, met de bijbehorende samenhang: ao. de methylatie.

In 2013 werden bij een onderzoek onder de Rotterdamse bevolking bij 70.000 personen (willekeurig) vastgesteld dat er in ruim 45% van de bepaling van vitamine B12 in serum de waarde kleiner was dan 200 pmol/L was, ongeacht leeftijd of geslacht. Eigenlijk had dus 45% een vitamine B12-tekort! Dit onderzoek werd gedaan onder auspiciën van Prof. Dr. J. H. Richardus, hoogleraar Infectieziekten en Publieke Gezondheid van het Erasmus MC en Dr. S. de Lathouder, klinisch chemicus van de STAR-MDC ; beide nemen deel aan de “Vitamin B12-Deficiency Research Group”.

Monica van der Lem, heeft sinds het jaar 2000 al reeds ervaring met vitamine B12 als ex-ME-patient en als Natuurgeneeskundig Therapeut (sinds 2008) en is gespecialiseerd in de behandeling van vitamine B12-tekort. Reeds 15 jaar geleden moest zij al vitamine B12, in de vorm van hydroxocobalamine, dagelijks spuiten en vandaag de dag kan zij niet zonder methylcobalamine en adenosylcobalamine suppletie. Zonder B12 suppletie daalt haar B12 tot 130 pmol/L wat duidelijk veel te laag is. Als Natuurgeneeskundig Therapeut behandelde zij de afgelopen 13 jaar meer dan 2000 cliënten en bijna allemaal kregen zij vitamine B12 suppletie als onderdeel van de behandeling.

Wat opvallend is dat het overgrote deel van de mensen met een vitamine B12-tekort, juist wel voldoende vitamine B12 uit hun dieet binnen krijgen. Het lijkt erop dat er wat mis is met de opname en “verbruik” van vitamine B12 IN DE CEL!?

________________________________________

Monica van der Lem kan met haar Epigenetische Testmodel testen welke vormen “in het nu” op de stofwisseling passen, hierbij wordt getest: HydroxoB12, MethylB12, AdenosylB12, foliumzuur, folinezuur en methylfolaat. Ook worden andere stoffen zoals oa. vitamine B1 en lithium getest daar deze weer te maken hebben met de opname van B12. Indien nodig en of wenselijk kan tevens met regulier bloedonderzoek onderzocht worden, hierbij zijn oa. de volgende bepalingen van belang: totaal serum B12, totaal serum foliumzuur (liever alle foliumzuur metabolieten), aktiefB12 (HoloTC), homocysteïne, methylmalonzuur, antistoffen tegen pariëtale cellen en/of intrinsiek factor en MTHFR en andere SNPs in relatie tot de vitamine B12 stofwisseling.

________________________________________

In 2013, 2014 en 2015 werkte Monica met de behandeling met vitamine B12, voor een gedeelte, volgens de inzichten en het beleid van Neerlands vitamine B12-pionier homeopathisch arts Hans Reijnen. Hierbij worden de hogere doseringen met methylcobalamine en de adenosylcobalamine toegepast. Maar regelmatig kiest zij tijdens een behandeling (ook) voor vitamine B12 in de vorm van hydroxocobalamine. Deze laatste heeft met name te maken met het feit wat er wel of niet ontregeld is in de methylatie en/of er sprake is van nitrostress (overactieve NO-cycle). De afgelopen jaren kreeg Monica steeds meer inzichten. 1-zijdig hoog gedoseerde B12 vormen geven wel bij veel mensen klachten vermindering, maar is voor een groep mensen niet een causale (oorzakelijke) behandeling, dit heeft te maken met het feit dat bij deze groep mensen, inmiddels is dit 75% van mijn cliënten, een zware overactieve NO-cyclus hebben, vanuit belastingen met virussen, lyme bacterien, straling en traumata. Deze hoge NO (stikstofmonoxide) productie geeft veel inflammatie (door peroxinitriet vrije radicaal) en dus de klachten! Door het geven van hoge doseringen B12, vang je het NO weg, verminder je inflammatie en gaan mensen zich beter voelen, mensen denken dan dat het door de B12 komt, maar de causaliteit (oorzaak) hiervan ligt dan niet bij B12-tekort, maar bij een zwaar overbelaste NO-cyclus hebben, vanuit belastingen met virussen, lyme bacterien, straling en traumata. Meer informatie overactieve NO-cyclus

Vitamin B12 in Relation to Oxidative Stress: A Systematic Review

Vitamin B12 appears to possess antioxidant properties. Some evidence appears to suggest that lower B12 status is related to increased pro-oxidant and decreased antioxidant status, both overall and for subclinically deficient individuals compared to those with normal B12 status. In vitro evidence in human aortic endothelial cells showed that supplementation of physiologically relevant concentrations of cyanocobalamin (a B12 form commonly used in supplements) decreases superoxide levels in the cytosol and the mitochondria, though the mechanism of action can be debated. In vitro experiments in cell-free systems and neuronal cells corroborated these findings. Similar results were also reported in vivo in Long-Evan rats: superoxide bursts in retinal ganglion cells were significantly reduced by B12 administration, resulting in increased cell survival. The authors suggest that the enzymatically processed B12 acts as a direct superoxide scavenger. Subclinical B12 deficiency, tentatively defined as 119–200 pmol/L serum B12, may thus contribute to oxidative stress and the onset of age-related diseases. Nevertheless, the body of evidence overall tentatively supports the role of B12 as a modulator of redox homeostasis. Although total serum B12 is certainly the most widely applied marker to assess B12 status, novel markers, such as MMA and holo-TC, have been introduced as better indicators of functional B12 status. However, most researchers still primarily opt for serum B12 assessment to quantify B12 status, perhaps due to financial or practical considerations. It has been shown that serum B12 values can be high despite intracellular depletion [7], indicating functional deficiency. Although such deficiency is most often caused by genetic afflictions, it can also occur in otherwise healthy individuals [7]. This may partially explain the large variation found in serum B12 assessment in some included studies. Fedosov et al. acknowledge that even holo-TC and MMA are likely not completely independent markers of B12 status and propose a combined indicator, called 4cB12, that includes serum B12, Hcy, holo-TC, and MMA. Evidence from studies on B12 status in relation to oxidative stress consistently suggests that lower B12 status is related to increased pro-oxidants and decreased antioxidants, both overall and for subclinical B12 deficiency compared to normal B12 status. However, due to a lack of prospective research, consensus on appropriate biomarkers, and interventions focusing specifically on B12, causality cannot be established. It is therefore imperative that, in the future, agreed-upon gold standard assessments for B12 status and oxidative stress are established. In addition, prospective cohort studies and RCTs in healthy individuals with specific focus on B12 and oxidative stress are warranted to establish causality. If the triage theory proves true, the incidence of age-related diseases could potentially be lowered significantly by adequate B12 intake.Volledige wetenschappelijke onderzoek: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6412369/

De hogere doseringen foliumzuur en vitamine D3 (altijd Calcitriol checken), volgens de inzichten van Hans Rejnen, gebruikt Monica NIET! als behandeling in haar praktijk! De redenen hiervan zijn te lezen op de pagina MTHFR. Foliumzuur, folinezuur en 5-MTHF wordt toegepast volgens de inzichten van de Amerikaanse MTHFR-specialisten: Dr. Ben Lynch & Dr. Amy Yasko. (zie MTHFR)

Monica heeft in 2013 en 2014 ca. 10 dagen stage gelopen bij Hans Reijnen. In November 2014 volgde Monica ook de 2-daagse bijscholing van Hans Reijnen over zijn BNS-therapie en Dimensio Spirito.

Bent u een B12-persoon? Persoonskenmerken van de B-twaalver:

vaak Hoog Sensitieve Personen – zijn puristen – houden van schoonheid – sterk verbonden met de natuur- telepathische vermogens – de hogere zintuigen meer uitgesproken ontwikkeld – nemen soms de aanwezigheid van entiteiten en/of andere energievormen waar – heel liefdevolle mensen – diep en helder weten – incarnatie problemen – kunnen zich voelen als een vreemdeling op aarde of hebben het gevoel te leven in de omgekeerde wereld – bijna altijd visueel-ruimtelijke leerlingen – beelddenker – vaak ook auditief leerlingen – laatbloeier – gemis of gevoel van een verloren tweelinghelft – bestaansrecht – moederschap – schending van de Integriteit van de Vrouw / Moeder Aarde – goddelijke taak – opmaken voor je ware bestemming -groot gevoel voor eerlijkheid – geeft nooit op, blijft zoeken totdat het antwoord kloppend en compleet is. (Bron: Nieuwsbrief 46-13 Hans Reijnen)

________________________________________

________________________________________

Monica van der Lem heeft uitgebreid wetenschappelijke onderzoeken bestudeerd. Hieruit is een syllabus door haar samengesteld over vitamine B12, vitamine B12-tekort, foliumzuur, folinezuur, 5-MTHF en MTHFR. De samenstelling van de syllabus levert voor veel artsen, therapeuten, beroepsoefenaars en iedereen die geïnteresseerd is, die net als Monica vragen op dit specialistische vakgebied hebben, meer kennis op. De aangeboden informatie, met voor velen vernieuwde inzichten en nieuwetijdskennis, bestaat uit ca. 200 pagina’s met ca. 370 wetenschappelijke referenties, voor wie “up to date” wil zijn qua kennis van dit moment.

Zo verteld Monica: Met alles wat ik heb meegemaakt de afgelopen 15 jaar, ook zelf, met een chronisch vitamine B12-tekort (ontdekt in 2001), wilde ik echt veel meer weten over vitamine B12 en zocht ik naar verdieping en antwoorden. Vitamine B12 veranderde mijn leven enorm. In 2014 was ik reeds 7 jaar Natuurgeneeskundig Therapeut en had ik ongeveer 750 mensen behandeld, voornamelijk met vermoeidheidsklachten, burnout, ME/CVS, SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten). Deze mensen hadden allemaal vitamine B12 als onderdeel van de behandeling. Geïnspireerd door de inzichten van wereldwijd verspreide artsen en de Nederlandse arts, Hans Reijnen (bij wie ik in 2013 en 2014 een aantal dagen mocht meekijken in zijn praktijk). Deze inzichten (met het toepassen van hogere doseringen methylcobalamine en adenosylcobalamine) gaven in mijn praktijk, behandelresultaten, die mij naar een nieuwe behandelwijze leidde. Terwijl ik bijna 15 jaar ervaring had met vitamine B12 (verschillende vormen in injecties, zuigtabletten en sprays) als “ex-ME/CVS-patiënt” en ook als behandelaar was ik erg onder de indruk van de behandelresultaten. Maar tevens dacht ik: wat gebeurt er eigenlijk in het lichaam en kunnen er gevolgen zijn van deze hogere doseringen?

Persoonlijke noot van Monica van der Lem “Ik ben een echte B12-persoon! “Sinds 2000 ben ik bekend met Vitamine B12, ik heb het gespoten, geslikt en zelfs gesnoven. Ook heb ik door de jaren heen verschillende zuigtabletten tot mij genomen. Daarbij komt ook dat onze familie echt een B12-familie is, mijn zus en moeder hebben ook een te laag B12 in bloed en de moeder van mijn moeder (mijn oma) kreeg in de jaren 80 al vitamine B12 injecties van de huisarts. Het lijkt er op dat er dus wel degelijk erfelijke factoren een rol kunnen spelen bij het op peil kunnen houden van vitamine B12 in bloed en in de cel?!

________________________________________

Dr. Joseph Chandy is ook één van de vitamine B12 pioniers van het eerste uur. Reeds 30 jaar houd hij zich bezig met de vitamine B12. Op de website van B12d.org zet hij zich ook in voor meer aandacht en mondiaal bewustzijn met betrekking tot de problematiek van vitamine B12-tekort en alle onjuiste medische diagnoses die daar een gevolg van zijn. Al reeds in 2006 is er een documentaire met Dr. Joseph Chandy gemaakt door de BBC.In deze “Inside Out serie” verteld hij over de behandeling en twee van zijn patiënten. In “DE vitamine B12-bijbel”, het boek: “Could It Be B12” neemt Dr. Chandy uitgebreid het voorwoord tot zijn rekening.

Hij meldt dat het vitamine B12-tekort vaak een familiaire stofwisselingstoornis is.

Dr. Joseph Chandy presenteerde met zijn lezing tijdens het B12 congres integraal Cobalamine 4-all in 2010 een stamboom van een patiënt in zijn praktijk waarin het genetisch verband te zien is met het onvermogen om vitamine B12 op peil te houden. Dr. Chandy ziet tevens in zijn praktijk dat mensen met vitamine B12-tekort vaak een partner krijgen met vitamine B12-tekort. Tijdens deze lezing presenteerde hij ook onderstaande veel zeggende afbeelding:

________________________________________

Vitamine B12-tekort ook een probleem bij baby’s en Kinderen

In maart 2015 publiceerde Sally M. Pacholok en Jeffrey J. Stuart, welke eerder het boek “Could it be B12” publiceerde, hun nieuwe boek: What’s Wrong with My Child?

In dit boek gaat de aandacht naar vitamine B12-tekort problematiek bij kinderen.

Sally M. Pacholok en Jeffrey J. Stuart zijn ook Vitamine B12-pioniers van het eerste uur. Zij zetten zich in met hun boeken, publicaties en hun website B12 Awareness

Is uw kind Hoog Sensitief? Dan kan er vitamine B12-tekort zijn.

Bij neurologische klachten tot ontwikkelingsstoornissen en ontwikkelingsachterstand, moeizaam kunnen leren, concentratiestoornissen, groeiachterstand,,coördinatie- en motorieke problemen, ’s nachts vaak wakker zijn, emotionele problemen en zogenaamde gedragsproblemen tot zelfs ADHD, PDD-NOS en Autisme kan vitamine B12-tekort een belangrijke en of causale (oorzakelijke) rol spelen.

Bij niet blije en gestresste baby’s, huilbaby’s, groeiachterstand en coördinatie- en motorieke problemen, baby’s die ’s nachts vaak wakker zijn, kan vitamine B12-tekort een belangrijke en of causale (oorzakelijke) rol spelen.

________________________________________

Factoren die oa. een kunnen rol spelen bij een vitamine B12-tekort zijn:

– Aangeboren afwijkingen en genetische afwijkingen, meer informatie op de pagina’s MTHFR en METHYLATIE en NUTRIGENOMICS

– MTHFR disfunctie = verminderde werking, hierdoor minder methylcobalamine

– Pernicieuze Anemie / Ziekte van Addison – Biermer, DE auto-immuunziekte, waarbij er helemaal geen vitamine B12 kan worden opgenomen

– Antistoffen tegen parietale cellen en/of intrinsic factor, zonder dat u Pernicieuze Anemie heeft, dat is ook zelfs mogelijk

– 60 jaar en ouder, minimaal 60% – 70% van de ouderen heeft een vitamine B12-tekort

– Onvoldoende aanbod via de voeding, vegetariërs en veganisten lopen iets meer risico

– Bent u HSP? Hoog Sensitief Persoon? in mijn praktijk blijkt dat minimaal 80% van de Hoog Sensitive Personen een vitamine B12-tekort heeft

– Medicatie, verschillen medicijnen remmen de opname van of geven meer verbruik van vitamine B12, bv metformine, maagzuurremmers, bloeddrukverlagers, anti-epileptica.

– Intoxicatie, oa. belastingen met zware metalen (lood, kwik, alluminium), pesticiden & herbiciden en een teveel acetylaldehyde in het lichaam

– Chronische Stress, geeft nitrostress (verhoogde NO-productie), hierdoor meer verbruik van vitamine B12 – Toenemende stralingsbelasting, geeft meet nitrostress (verhoogde NO-productie = overactieve NO-cyclus) hierdoor meer verbruik van vitamine B12

– Operatieve ingrepen verwijderingen van maag en darmen, waardoor er een slechter opname is of kan zijn. Bv. Ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa en maagverkleining.- Belasting met parasieten en schimmels, de parasiet Diphyllobothrium latum kan 100% van de vitamine B12 uit het lichaam verbruiken, ook Amoebes, Helicobacter en Giardia Lamblia verbruiken ook vitamine B12. Schimmels zorgen voor meer acetylaldehyde wat het enzym Methionine Synthase, om methylcobalamine meer te maken

– Leaky Gut Syndroom / Lekke darm syndroom, toxische enteropathische kringloop, prikkelbaar darmsyndroom, geeft beschadigd darmslijmvlies waardoor de opname verslechterd, door de hoge toxine belasting in de darm wordt er ook meer vitamine B12 verbruikt

– Auto-immuunaandoeningen, vele hebben hierbij ook een vitamine B12-tekort

– Problemen met de lever / pancreas, alcoholisme, leverstenen, en verminderde afgifte van enzymen door de pancreas (EPI)

– Een tekort aan lithium en calcium, deze mineralen zorgen tevens voor de opname van vitamine B12 de cel in

– MTR en MTRR SNPs = verminderde werking, hierdoor minder methylcobalamine

________________________________________

Welke vormen van vitamine B12 zijn geschikt voor therapie?:

Het kobalt atoom in vitamine B12 kan voorkomen in 3 oxidatieve stadia; +1, +2, en +3.

Alléén cobalamine in een univalente oxidatief stadium van +1 is een biologisch actieve vorm van vitamine B12 en is hierdoor dan goed opneembaar.

Dit zijn: methylcobalamine en adenosylcobalamine

Er zijn minimaal 4 stappen nodig om cyanocobalamine om te zetten in de bio actieve vitamine B12 vormen methylcobalamine en adenosylcobalamine.

– verwijderen van de cyanide-groep

– reductie van de +3 en +2 vormen

– synthese van methylcobalamine in het cytosol (methylatie)

– synthese van adenosylcobalamine in de mitochondria (adenosylatie)

Het kobalt atoom wordt gereduceerd in een NADH-afhankelijke reactie, NADH zorgt dan voor de vorming van de bio actieve vitamine B12 vormen: methylcobalamine en adenosylcobalamine.

Er zijn nog meerdere vormen van vitamine B12. Zo bestaat er ook oa. ook nog aquacobalamine en nitrocobalamine. Beiden komen niet het menselijk lichaam voor.

Hydroxocobalamine is een antidotum (tegengif) bij cyanidevergiftiging. Hierbij wordt het niet-toxische cyanocobalamine gevormd en uitgescheiden met de urine.

Sigarettenrook bevat ook cyanide.

In de praktijk blijkt dat vele chronisch zieke mensen, juist zeer slecht kunnen methyleren!

Soms zijn er mensen die geen verbetering ervaren of onwel worden na het gebruik van hydroxocobalamine en cyanobalamine. Dit komt omdat er geen of onvoldoende hoeveelheid aan methyldonor aanwezig is om deze vormen van vitamine B12 om te zetten naar de biologische actieve methylcobalamine en/of adenosylcobalamine. Men dient dan bedacht te zijn op een mogelijk MTHFR-enzym/gendefect (methyleentetrahydrofolaat reductase). Hierdoor kan onvoldoende 5-methyltetrathydrofolaat (5-MTHF) gevormd worden, de bio actieve vorm van foliumzuur, die haar methylgroep afstaat aan hydroxo/cyanocabalamine, waarbij dan methylcobalamine wordt gevormd.

Toch zie ik de laatste jaren in mijn praktijk dat indien mensen geen verbetering ervaren van vitamine B12, dat blijkt dat er sprake is van belastingen met virussen en lyme bacterien en is er dus heel veel meer aan de hand! namelijk een overactieve NO-cylcus!

________________________________________

Ja maar……… mijn vitamine B12 in bloed was goed……………..

Dit wordt vaak gezegd als cliënten op consult komen. Dan vraag ik: “Wat is goed?”. Nou de dokter had gezegd dat het goed was…….. of er wordt gezegd: mijn waarde was 200 pmol/l en de ondergrens is 150 pmol/l in bloed. En dan begin ik met uitleggen dat:

B12 in bloed maar in bloed is en niet in de cel. B12 in bloed is het totale gehalte aan B12. Maar weet dat er een zogenaamde fractie is, dat is B12 gebonden aan transcobalamine 2, dit complex is maar 6 – 20% van het totale gehalte aan B12 in bloed. Dit complex “B12-transcobalamine 2” is het ENIGE B12 WAT DE CEL IN KAN! en dus de enige B12 die in de cel kan functioneren. Dit kan getest worden door de zogenaamde AktiefB12 (HoloTC) test in bloed. Deze kan te laag zijn terwijl het totale B12 in bloed “goed” was.

Een te laag AktiefB12 (HoloTC) betekend dus verminderd B12 in de cel, betekend dus verminderde energie, betekend dus verminderde methylatie!

Tevens is het belangrijk om totaal homocysteine en methylmalonzuur te testen.

Totaal homocysteine (tHcy) is vaak te hoog door een tekort aan methylcobalamine.

Methylmalonzuur (MMA) is vaak te hoog door een tekort aan adenosylcobalamine.

“Voor een juiste diagnose als het gaat om vitamine B12-tekort is het juist van belang om de markers MMA, tHcy en HoloTC/ActiefB12 te bepalen”

Wereldwijd zijn complementaire artsen het met elkaar eens, waaronder ook de B12-pionier Dr. Joseph Chandy, dat de ondergrens van de normaalwaarden van B12 in bloed verhoogd zou moeten worden tot ca. 450 – 550 pmol/l. Voor optimale cerebrospinalfluid (ruggemergvocht) gezondheid bij ouderen vanaf 50 jaar wordt zelfs, in Japan, een minimale vitamine B12 serum bloedwaarde van 730 pmol/L geadviseerd!

________________________________________

“Vitamine B12-tekort heeft een effect op alle onderdelen van het lichaam”

“Vitamine B12-tekort is een sluipmoordenaar”