5 Natuurgerichte principes

Monica van der Lem past Natuurgeneeskundige Therapie toe volgens de 5 Natuurgerichte Principes.

Deze 5 Natuurgerichte Principes zijn :

1. Energie zonder energie (ATP) en productie van energie is er geen leven mogelijk, tekort aan energie kan leiden tot vermindering van kwaliteit van leven en ziekte. Daarom is het belangrijk en 1ste prioriteit om energie te optimaliseren en de balans te herstellen. Zonder voldoende energie kunnen de andere Natuurgerichte Principes onvoldoende herstellen en functioneren.

2. Prikkeloverdracht optimaliseren van de prikkeloverdracht van het zenuwstelsel en de interne geestelijke- en fysieke- communicatiesystemen is belangrijk bij verbetering van de gezondheid. Communicatie vind plaats in, en verloopt ook via : zenuwen, hersenen, organen, weefsels en cellen.

3. Drainage het verwijderen van toxinen is belangrijk bij verbetering van de gezondheid. Dit kunnen geestelijke/emotionele toxines zijn en/of stoffelijke toxines. Toxines verminderen de prikkeloverdracht in meer of mindere mate.

4. Voeding wat is een gezonde voeding? Vaak blijkt bij navragen dat men verondersteld dat men gezond eet, gezond denkt en gezond leeft. Hiervoor geldt : voeding voor het lichaam, voeding voor de geest en voeding voor de ziel. Op al deze nivo’s moet de voeding in kwantiteit en kwaliteit goed zijn.

5. De psyche en het (on)bewust ziekmakende levenspatroon de kunst van het leven: “Luisteren naar je lichaam en hart, ziel en zaligheid” en dan “geven wat het nodig heeft” zijn veel mensen verleerd. Vele mensen worden geleefd door hun gezins- en werksituatie, waarbij men niet meer in zijn/haar eigen tempo leeft. Een onstabiele en/of stressvolle gezins- en/of werksituatie zijn grote ziekmakende factoren. Het zou ideaal zijn als men leeft en werkt in zijn/haar eigen tempo. Waarbij het werken en leven met passie gedaan wordt. Want het is ook belangrijk wat je doet in het leven en waarom, dat moet vervulling geven van de hartenergie! Hoe meer men waardering heeft voor zijn/haar eigen gevoelens en verlangens en hier de benodigde aandacht, in liefde, aan besteedt, hoe meer men vanuit zijn/haar ware ik en kern kan gaan leven! En hieraan is kwaliteit van leven en gezondheid gerelateerd. Toch is het soms moeilijk om je ware emoties te voelen en de situaties in je leven, te accepteren ; maar het is absoluut de weg, naar bevrijding en heel wording. Gedrag en opvoeding spelen ook een belangrijke rol bij de innerlijke stem. Hierdoor zijn er bewuste en onbewuste overtuigingen welke positieve en negatieve effecten kunnen hebben op de gezondheid.